Mässan GIFA/THERMPROCESS i Düsseldorf

Mässan GIFA/THERMPROCESS var en riktigt stor framgång för Nabertherm. Det var många kunder och andra intresserade  som besökte vår monter för att informera sig om vårt aktuella sortiment och för att tillsammans med våra experter diskutera den optimala lösningen för värmebehandling av metaller samt för smältning och varmhållning på gjuteriet och för andra applikationer.

På mässan presenterade Nabertherm intressanta koncept för seghärdning av lättmetaller som väckte mycket stort intresse hos besökarna på mässan. Vi kan här erbjuda ett stort spektra på anläggningar, från prisvärda grundmodeller till helt automatiskt fungerande seghärdningsanläggningar med två ugnar, flera störtkylningsbad och optimal processteknologi.

Men även för mycket anspråksfulla processer med icke brännbara eller brännbara gaser samt i vakuum presenterade vi på GIFA/THERMPROCESS ugnar som väckte mycket stort intresse. På denna sektor erbjuder Nabertherm varmvägg- och kallvägg-retortugnar som naturligtvis även är utrustade med den säkerhetsteknik som krävs för processer med brännbara gaser.