Έκθεση GIFA/THERMPROCESS στην πόλη Düsseldorf

Η έκθεση GIFA/THERMPROCESS υπήρξε μια πλήρης επιτυχία για τη Nabertherm. Πολυάριθμοι πελάτες και ενδιαφερόμενοι προσήλθαν στο περίπτερό μας, προκειμένου να ενημερωθούν για τις τρέχουσες σειρές των προϊόντων μας και από κοινού με τους ειδικούς μας να συζητήσουν λύσεις για τη θερμική τους επεξεργασία σε ότι αφορά μέταλλα και για την τήξη και τη διατήρηση της θερμοκρασίας στο χυτήριο και σε άλλες επίσης εφαρμογές.

Στην έκθεση η Nabertherm παρουσίασε ενδιαφέροντα σχέδια για τον εξευγενισμό ελαφρών μετάλλων, που αντιμετωπίστηκαν με ιδαίτερο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες της έκθεσης. Από την οικονομικά συμφέρουσα βασική εκδοχή μέχρι την πλήρως αυτόματη εγκατάσταση εξευγενισμού που αποτελείται από περισσότερους φούρνους, λουτρά απόσβεσης και τεχνολογία διασταύρωσης, μπορεί να προσφερθεί ένα μεγάλο φάσμα συστημάτων.

Ακόμη και για πολύ απαιτητικές διεργασίες που πραγματοποιούνται υπό μη εύφλεκτα ή εύφλεκτα αέρια καθώς και στο κενό, παρουσιάστηκαν φούρνοι στη GIFA/THERM PROCESS, που βρήκαν μεγάλη απήχηση στους ενδιαφερομένους. Στον τομέα αυτό η Nabertherm προμηθεύει φούρνους απόσταξης θερμού και ψυχρού τοιχώματος και με τεχνολογία ασφαλείας για διαδικασίες με εύφλεκτα αέρια.